Het verschil tussen een fysiotherapeut en een manueeltherapeut

Als bewegen om wat voor reden dan ook een probleem is, kan een gespecialiseerd therapeut vaak helpen de klachten te verhelpen of te verminderen. In de praktijk kan men hiervoor terecht bij een fysiotherapeut of een manueeltherapeut, maar wat doet de een en wat doet de ander precies? In deze blog leggen we de verschillen uit. Het is goed de verschillen te weten, waardoor u aan de hand van uw klachten kunt kiezen welke therapeut voor uw behandeling het beste is.

 

De manueeltherapeut

In basis is een manueeltherapeut een gespecialiseerde fysiotherapeut, maar dit geldt niet andersom een fysiotherapeut is niet altijd ook manueeltherapeut. Manueel betekent letterlijk ‘met de handen’ en dat is ook de manier waarop klachten, voornamelijk gericht op houdingsproblematiek, worden behandeld. De pijn en houdingsklachten worden aangepakt door spieren en gewrichten te bewegen, erop te duwen en ze te manipuleren. Bij manipulatie wordt een korte gecontroleerde impuls gegeven waarbij meestal een knappend “krakend’ geluid ontstaat. Dit is niet pijnlijk maar kan wel een vreemde sensatie geven. Een behandeling door een manueeltherapeut geeft vaak direct een verlichting van de klachten die soms al langer bestaan. Een manueeltherapeut richt zich meestal niet op de klacht alleen. Hij of zij kijkt in een groter geheel, want een klacht op een bepaalde plek kan leiden tot pijn op een andere plaats. Pijn in de nek kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een probleem lager in de rug.

 

De fysiotherapeut

Een fysiotherapeut behandelt klachten niet door manipulatie maar meestal door het geven van oefentherapie, soms in combinatie met apparaten, door massage of door stimulatie om zo de gewrichten en spieren soepeler te maken. De te behandelen klachten zijn vaak ontstaan door een ongeluk of blessure of zijn het gevolg van ouderdom of ziekte, zoals Parkinson.

Zowel de manueeltherapeut als de fysiotherapeut geven (preventief) advies om herhaling of verergering van de klachten te voorkomen.

 

Wie kies ik voor mijn behandeling?

Ook al kent u nu het verschil tussen een manueeltherapeut en een fysiotherapeut, waarschijnlijk weet u nog niet direct wie van de twee de aangewezen therapeut is om uw klachten te behandelen. Tijdens een intakegesprek kijken we dan ook gericht naar uw klachten en wordt duidelijk welke therapie voor u het meest geschikt is om uw klachten te verhelpen.

 

Vergoeding

Manuele en fysiotherapie worden maar heel beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is afhankelijk van de soort aandoening. In veel aanvullende verzekeringen zit een uitgebreidere dekking. Raadpleeg altijd vooraf de polisvoorwaarden van uw verzekering om niet voor onverwachte financiële verrassingen te komen te staan.

Shockwave therapie

Shockwave therapie wordt in de fysiotherapie gebruikt om klachten aan onder andere pezen te herstellen. Maar wat is shockwave therapie eigenlijk? In deze blog leggen we het je uit.


Wat is shockwave therapie?

Eigenlijk is een shockwave of schokgolf in het Nederlands, een gewone drukgolf, zoals geluid dat ook is. Alleen gaat deze golf een stuk sneller. Net als bij geluid weerkaatst een schokgolf waardoor er een trilling ontstaat. Omdat een schokgolf ook weerkaatst wordt door lucht moet, om door te kunnen dringen in de zachte weefsels van het lichaam, een geleider gebruikt worden in de vorm van een gel. De schok die dan doordringt in het weefsel zorgt voor de aanmaak van extra eiwitten en voor het vrijkomen van groeifactoren. Deze groeifactoren zorgen op hun beurt voor de stimulatie van celgroei in de pees en in bindweefsel.

 

De geschiedenis van de shockwave therapie

Shockwave therapie is geen nieuwe manier van behandelen en voor het ontstaan ervan moeten we zelfs helemaal terug naar de jaren vijftig van de vorige eeuw. Toen werden de eerste onderzoeken gedaan om met krachtige golfimpulsen die vanaf buiten het lichaam werden toegediend, nierstenen te ‘vergruizen’. Dit bleek zeer effectief en daarna werd onderzoek gedaan of schokgolven ook op andere manier inzetbaar waren bij aandoeningen in het lichaam.

 

Shockwave therapie en verdere ontwikkelingen in de orthopedie

Eind vorige eeuw, in 1993 om precies te zijn, komt er een schokgolfapparaat waarmee bepaalde orthopedische klachten, zoals verkalkingen in de schouder kunnen worden vergruisd. Vrij snel ontdekt men ook dat dit apparaat bij toepassing op pezen in het lichaam een reactie in de pees opwekt die leidt tot snel weefselherstel. Inmiddels is men ervan overtuigd dat shockwave therapie, ook wel ESWT oftewel Extracorporale shockwave therapie genoemd, een zeer effectieve behandelmethode is met weinig bijwerkingen.

 

Anno nu (2019) kan shockwave therapie ingezet worden bij een flink aantal klachten. Te beginnen bij peesontstekingen, zoals peesontstekingen van de schouder, de achillespees en de elleboog. Maar ook bij pijn in de heup, pijn aan de knieschijf en bij hielspoor is het een zeer effectieve manier van behandelen. Heb je een van deze klachten en wil je weten of shockwave therapie ook jou kan helpen, neem dan contact met Fysio Oldenzaal en hopelijk helpen we je snel van je (pijn)klachten af.

De oncologiefysiotherapeut

Iedereen kent wel iemand met de ziekte kanker. Dat kan ook bijna niet anders want kanker komt zoveel voor dat er alleen al in Nederland iedere dag gemiddeld driehonderd mensen deze diagnose krijgen. Ook een oncologiefysiotherapeut kan helpen bij een behandeling tegen kanker. Hoe precies dan lees je hier.

 

Wat is oncologie fysiotherapie?

Bij kanker delen bepaalde lichaamscellen zich ongecontroleerd en dit kan overal in het lichaam gebeuren. Er bestaat dan ook niet maar een soort kanker, er zijn er wel meer dan honderd. Deze ongecontroleerde celdeling ontstaat meestal door toeval maar soms spelen ook erfelijke factoren een rol of zijn er schadelijke invloeden van buitenaf, zoals zonlicht of roken. Uit onderzoek is gebleken dat fysiotherapie positief kan werken bij alle stadia van kanker, zowel tijdens medische behandelingen als daarna. Hiervoor kan een oncologiefysiotherapeut worden ingeschakeld die de specifieke problemen gerelateerd aan kanker kan behandelen.

 

Hoe werkt oncologie fysiotherapie?

Bij oncologie fysiotherapie worden problemen behandeld die door het hebben van kanker of de behandeling ertegen, zoals een operatie, chemotherapie of bestraling, ontstaan. Dit zijn klachten als spanningsklachten, pijnklachten, problemen met de spierkracht of problemen bij het bewegen. Ook kunnen zich problemen voordoen in de uitvoering van werk of hobby’s. In een aantal gevallen kan kanker genezen, maar dat is helaas niet altijd het geval. Een oncologiefysiotherapeut kan echter in ieder stadium helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren of te proberen zo optimaal mogelijk te houden.

 

Behandelmethode

Iedere fase van kanker vereist een specifieke behandeling en een specifieke benadering door de oncologiefysiotherapeut, dit omdat het doel van de behandeling in iedere fase anders is.

In een curatieve fase, de fase van de medische behandeling gericht op genezing, behandelt de oncologiefysiotherapeut de nadelige gevolgen van die behandeling. In de palliatieve fase, de fase waarin geen genezing meer mogelijk is, richt de behandeling zich zoveel mogelijk op het in stand houden van de kwaliteit van leven met zo min mogelijk beperkingen en dus op het stabiliseren van de situatie en verminderen van hinderlijke symptomen.

In de terminale fase, de stervensfase, helpt de oncologiefysiotherapeut zo goed mogelijk bij het bestrijden van klachten die pijn en beperkingen veroorzaken. Hij of zij probeert deze fase zo dragelijk mogelijk te maken.

 

Is de diagnose kanker gesteld en is hulp op het gebied van oefenen en trainen door een gediplomeerde oncologiefysiotherapeut gewenst, neem dan contact op met Fysio Oldenzaal. We kunnen dan samen bekijken welke mogelijkheden tot behandeling er bij ons zijn.