De oncologiefysiotherapeut

Iedereen kent wel iemand met de ziekte kanker. Dat kan ook bijna niet anders want kanker komt zoveel voor dat er alleen al in Nederland iedere dag gemiddeld driehonderd mensen deze diagnose krijgen. Ook een oncologiefysiotherapeut kan helpen bij een behandeling tegen kanker. Hoe precies dan lees je hier.

 

Wat is oncologie fysiotherapie?

Bij kanker delen bepaalde lichaamscellen zich ongecontroleerd en dit kan overal in het lichaam gebeuren. Er bestaat dan ook niet maar een soort kanker, er zijn er wel meer dan honderd. Deze ongecontroleerde celdeling ontstaat meestal door toeval maar soms spelen ook erfelijke factoren een rol of zijn er schadelijke invloeden van buitenaf, zoals zonlicht of roken. Uit onderzoek is gebleken dat fysiotherapie positief kan werken bij alle stadia van kanker, zowel tijdens medische behandelingen als daarna. Hiervoor kan een oncologiefysiotherapeut worden ingeschakeld die de specifieke problemen gerelateerd aan kanker kan behandelen.

 

Hoe werkt oncologie fysiotherapie?

Bij oncologie fysiotherapie worden problemen behandeld die door het hebben van kanker of de behandeling ertegen, zoals een operatie, chemotherapie of bestraling, ontstaan. Dit zijn klachten als spanningsklachten, pijnklachten, problemen met de spierkracht of problemen bij het bewegen. Ook kunnen zich problemen voordoen in de uitvoering van werk of hobby’s. In een aantal gevallen kan kanker genezen, maar dat is helaas niet altijd het geval. Een oncologiefysiotherapeut kan echter in ieder stadium helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren of te proberen zo optimaal mogelijk te houden.

 

Behandelmethode

Iedere fase van kanker vereist een specifieke behandeling en een specifieke benadering door de oncologiefysiotherapeut, dit omdat het doel van de behandeling in iedere fase anders is.

In een curatieve fase, de fase van de medische behandeling gericht op genezing, behandelt de oncologiefysiotherapeut de nadelige gevolgen van die behandeling. In de palliatieve fase, de fase waarin geen genezing meer mogelijk is, richt de behandeling zich zoveel mogelijk op het in stand houden van de kwaliteit van leven met zo min mogelijk beperkingen en dus op het stabiliseren van de situatie en verminderen van hinderlijke symptomen.

In de terminale fase, de stervensfase, helpt de oncologiefysiotherapeut zo goed mogelijk bij het bestrijden van klachten die pijn en beperkingen veroorzaken. Hij of zij probeert deze fase zo dragelijk mogelijk te maken.

 

Is de diagnose kanker gesteld en is hulp op het gebied van oefenen en trainen door een gediplomeerde oncologiefysiotherapeut gewenst, neem dan contact op met Fysio Oldenzaal. We kunnen dan samen bekijken welke mogelijkheden tot behandeling er bij ons zijn.