Onze praktijk


Allen geregistreerd bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. (KNGF)
Tevens lid van: NVMT, NVFS en NVFL.

Openingstijden

 • Maandag
  08.00 uur - 20.00 uur
 • Dinsdag
  08.00 uur - 20.00 uur
 • Woensdag
  08.00 uur - 18.00 uur
 • Donderdag
  08.00 uur - 20.00 uur
 • Vrijdag
  08.00 uur - 18.30 uur

Wie zijn we

Leonie

Kruse

Eric

Melchert

Matthijs

Snijders

Jeroen

Gouma

Karin

Hidding

Raymond

Westhoff
MAATSCHAP FYSIOTHERAPIE OLDENZAAL

PRIJSLIJST – TARIEVEN FYSIOTHERAPIE 2018


 • Reguliere zitting fysiotherapie
  33,15
 • Reguliere zitting aan huis
  45,15
 • Reguliere zitting in inrichting
  39,15
 • Manuele therapie in praktijk
  43,15
 • Manuele therapie aan huis
  55,15
 • Manuele therapie in inrichting
  49,15
 • Oedeemtherapie
  43,15
 • Oedeemtherapie aan huis
  55,15
 • Oedeemtherapie in inrichting
  49,15
 • Consult fysiotherapeutisch onderzoek
  59,65
 • Screening
  10,40
 • Lange zitting
  43,15
 • Lange zitting incl. toeslag uitbehandeling
  55,15
 • Screening, intake en onderzoek
  54,27
 • Intake en onderzoek na verwijzing
  43,87
 • Intake en onderzoek na verwijzing aan huis
  55,87
 • Intake en onderzoek na verwijzing ìn inrichting
  49,87
 • Niet nagekomen afspraak
  22,50
 • Telefonische zitting
  10,00

Klachtenregeling KNGF

De praktijk is aangesloten bij de KNGF klachtenregeling. Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Dit kan via een gesprek met uw fysiotherapeut. Ook kunt u ervoor kiezen een klacht in te dienen bij diverse instanties namelijk de Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht of het Regionaal Tuchtcollege.

Missie & Visie

Missie

De praktijk en de collega’s streven naar een optimale kwaliteit van zorg waarbij de individuele aandacht voor de cliënt voorop staat.

Visie

Samenwerking tussen de fysiotherapeuten onderling, artsen, zorgverzekeraars en andere instellingen is voor ons belangrijk om de juiste therapie voor iedere cliënt te bepalen en innovatie en voorzieningen binnen de praktijk te ontwikkelen. De praktijk biedt een omgeving waarin de persoon zich prettig voelt en ook actief zijn eigen genezingsproces beïnvloedt. De mens staat bij ons altijd centraal.

Plus praktijk

MFO: Maatschap Fysiotherapie Oldenzaal, is op dit moment de enige praktijk met hoofdlocatie  in Oldenzaal die het predicaat PLUS - praktijk mag voeren.

Dit predicaat / kwaliteits-certificaat wordt uitgegeven door de Achmea-groep en Agis.

Om dit keurmerk te krijgen dient men aan een aantal strenge criteria te voldoen, zoals korte wachttijden, kwaliteit,patiënttevredenheid, transparantie en goede patiëntinformatie.

Een onafhankelijk bureau toetst iedere 2 jaar via een uitgebreide, strenge plus-audit of op alle criteria goed gescoord wordt.

Binnen een PLUS - praktijk verhoogt U de kans op een goed verloop van Uw behandeling en een snel herstel.

Bovendien: verzekerden van Achmea of Agis die zich zonder verwijzing (via DTF = Direkte Toegankelijkheid Fysiotherapie) melden voor een fysiotherapie behandeling, krijgen een screening waarop evt. een behandeling fysiotherapie volgt. Deze screening geldt bij behandeling in een “gewone” fysiotherapie-praktijk als een zitting en gaat van het totaal aantal zittingen af dat u bij  Achmea of Agis  verzekerd hebt. Bij behandeling in een PLUS - praktijk wordt de screening niet geteld als een zitting en dus niet in mindering gebracht van het aantal door U bij Achmea / Agis verzekerde zittingen  fysiotherapie.

Zo krijgt u in feite in een PLUS - praktijk  één extra zitting fysiotherapie vergoed !!

Maatschap Fysiotherapie Oldenzaal is trots bij de selecte groep PLUS - praktijken in Nederland te horen.

HKZ certificaat

Onze praktijk is HKZ-gecertificeerd.