Onze praktijk


Alle fysiotherapeuten zijn geregistreerd bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. (KNGF)
Tevens lid van: NVMT, NVFS en NVFL.

Openingstijden

 • Maandag
  08.00 uur - 20.00 uur
 • Dinsdag
  08.00 uur - 18.30 uur
 • Woensdag
  08.00 uur - 18.00 uur
 • Donderdag
  08.00 uur - 20.00 uur
 • Vrijdag
  08.00 uur - 18.30 uur

Een afspraak buiten deze tijden is vaker mogelijk dan u denkt! Als u graag een afspraak buiten openingstijden wilt bel dan gerust!

Wie zijn we

Ons team bestaat uit enthousiaste, gemotiveerde en goed geschoolde collega's. Doordat we over meerdere specialisaties in onze praktijk beschikken maken we gebruik van elkaars kennis, ervaring en deskundigheid.

Eric

Melchert

Jeroen

Gouma

Matthijs

Snijders

Leonie

Kruse- Houtman

Karin

Hidding

Missie & Visie

Missie

De praktijk en de collega's streven naar een optimale kwaliteit van zorg waarbij de individuele aandacht voor de patient voorop staat.
Samenwerking tussen de fysiotherapeuten onderling, artsen, zorgverzekeraars en andere instellingen is voor ons belangrijk om de juiste therapie voor iedere patient te bepalen en innovatie
en voorzieningen binnen de praktijk te ontwikkelen. De praktijk biedt een omgeving waarin de persoon zich prettig voelt en ook actief zijn eigen genezingsproces beinvloedt.
De mens staat bij ons altijd centraal.


Visie

Maatschap Fysiotherapie Oldenzaal wil in de regio en naaste omgving in een veranderde gezondheidszorg de maximale zorg binnen de eerstelijns fysiotherapie bieden aan
een brede pateintengroep. Dit met duidelijk zich van elkaar onderscheidende fysiotherapeuten met verschillende specialisaties, welke in staat zijn elkaar te stimuleren en te
ondersteunen.
Handhaving van de beroepsinhoudelijke kwaliteit,vakvaardigheid en de ontwikkeling hiervan (netwerkern) staat centraal, alsmede de behandelingen volgens de meest
recente wetenschappelijke inzichten.

HKZ certificaat

Onze praktijk is HKZ-gecertificeerd.

 

 

MAATSCHAP FYSIOTHERAPIE OLDENZAAL

PRIJSLIJST – TARIEVEN FYSIOTHERAPIE 2024


 • Reguliere zitting fysiotherapie
  42,00
 • Reguliere zitting aan huis
  53,30
 • Reguliere zitting in inrichting
  46,30
 • Manuele therapie in praktijk
  51,30
 • Manuele therapie aan huis
  64,80
 • Manuele therapie in inrichting
  57,90
 • Oedeemtherapie
  51,30
 • Oedeemtherapie aan huis
  64,80
 • Oedeemtherapie in inrichting
  57,90
 • Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek
  66,90
 • Screening
  15,70
 • Lange zitting
  50,90
 • Lange zitting aan huis
  64,80
 • Screening, intake en onderzoek
  67,30
 • Intake en onderzoek na verwijzing
  49,20
 • Intake en onderzoek na verwijzing aan huis
  62,40
 • Intake en onderzoek na verwijzing ìn inrichting
  58,60
 • Niet nagekomen afspraak
  28,90
 • Telefonische zitting
  15,80

Klachtenregeling KNGF

De praktijk is aangesloten bij de KNGF klachtenregeling. Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Dit kan via een gesprek met uw fysiotherapeut. Ook kunt u ervoor kiezen een klacht in te dienen bij diverse instanties namelijk de Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht of het Regionaal Tuchtcollege.