Informatie

Zonder verwijzing van de huisarts

U heeft zich bij onze praktijk voor fysiotherapie gemeld en wilt graag een fysiotherapeut consulteren zonder verwijzing van een huisarts of specialist. Deze mogelijkheid bestaat vanaf 01 januari 2006. Belangrijk voor u om te weten dat:

De fysiotherapeutische behandeling bestaat uit meerdere onderdelen waaronder:

 • Screening
  • De screening een gesprek/kort onderzoek over uw klacht en uw gezondheidssituatie waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling hier wenselijk is of dat het toch verstandig is om alsnog eerst langs de huisarts te gaan (met uw toestemming kunnen wij met de huisarts overleggen). 
 • Onderzoek
  • Indien uit de screening naar voren komt dat de klachten door een fysiotherapeut behandeld kan worden dan volgt het onderzoek direct diezelfde afspraak nog na de screening.
  • Het onderzoek bestaat uit een diepergaande gesprek over de klachten met daarnaast een uitgebreid fysiek onderzoek.
 • Behandeling
  • Na het onderzoek zal met u een behandelplan worden opgesteld waarbij de meest geschikte behandeling wordt uitgevoerd. De behandeling bestaat meestal uit verschillende behandelmethoden waaronder; mobilisaties, oefentherapie, adviezen enz.

Wat doet een fysiotherapeut

De fysiotherapeut is de deskundige wat betreft het menselijk bewegingsapparaat. Hij/zij behandelt patiënten die in het dagelijks leven belemmerd worden bij het bewegen. Dit geldt voor pijnklachten in het bewegingsapparaat, voor bewegingsbeperkingen, loop- en evenwichtsproblemen, maar ook voor conditionele problematiek als gevolg van bijvoorbeeld longaandoeningen, hartklachten en andere chronische klachten. De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten, na verwijzing van een arts, maar met ingang van 2006 ook wanneer men zich rechtstreeks aanmeldt (Direkte Toegankelijkheid Fysiotherapie). In het laatste geval vindt er wel eerst een screening plaats door de fysiotherapeut, om na te gaan of het gepresenteerde klachtenbeeld behandelbaar is met fysiotherapie. Indien de patiënt toestemming geeft, vindt er een rapportage plaats naar de huisarts.Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie, mobilisaties, adviezen en eventuele gebruikmaking van specifieke apparatuur, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden. De behandeling kan verschillende doelen hebben; bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Ook begeleiden om met een beperking of pijn te leren omgaan en er zo goed mogelijk mee te leren leven hoort hierbij. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.De fysiotherapeut baseert zijn werkwijze zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en onderzoek en vertaalt die kennis in zijn praktijk.