topzorgpraktijk

.

TOPZORG PRAKTIJK

MFO: Maatschap Fysiotherapie Oldenzaal, is op dit moment de enige fulltime praktijk in Oldenzaal die het predicaat Topzorg praktijk mag voeren.

Dit predicaat / kwaliteits-certificaat wordt uitgegeven door Menzis.

Om dit keurmerk te krijgen dient men aan een aantal strenge criteria te voldoen, zoals korte wachttijden, kwaliteit,patiënttevredenheid, transparantie en goede patiëntinformatie.

Een onafhankelijk bureau toetst iedere 2 jaar via een uitgebreide, strenge plus-audit of op alle criteria goed gescoord wordt.

Binnen een TopZorg praktijk verhoogt U de kans op een goed verloop van Uw behandeling en een snel herstel.

Maatschap Fysiotherapie Oldenzaal is trots bij de selecte groep TopZorg praktijken in Nederland te horen.

U herkent Topzorgpraktijken aan onderstaand logo:

test2mfowebsite.jpg