Plus praktijk

PLUS PRAKTIJK

MFO: Maatschap Fysiotherapie Oldenzaal, is op dit moment de enige praktijk met hoofdlocatie  in Oldenzaal die het predicaat PLUS - praktijk mag voeren.

Dit predicaat / kwaliteits-certificaat wordt uitgegeven door de Achmea-groep en Agis.

Om dit keurmerk te krijgen dient men aan een aantal strenge criteria te voldoen, zoals korte wachttijden, kwaliteit,patiënttevredenheid, transparantie en goede patiëntinformatie.

Een onafhankelijk bureau toetst iedere 2 jaar via een uitgebreide, strenge plus-audit of op alle criteria goed gescoord wordt.

Binnen een PLUS - praktijk verhoogt U de kans op een goed verloop van Uw behandeling en een snel herstel.

Bovendien: verzekerden van Achmea of Agis die zich zonder verwijzing (via DTF = Direkte Toegankelijkheid Fysiotherapie) melden voor een fysiotherapie behandeling,

krijgen een Screening waarop evt een behandeling fysiotherapie volgt. Deze screening geldt bij behandeling in een “gewone” fysiotherapie-praktijk als een zitting en gaat

van het totaal aantal zittingen af dat u bij  Achmea of Agis  verzekerd hebt. Bij behandeling in een PLUS - praktijk   wordt de screening niet geteld als een zitting en dus niet

in mindering gebracht van het aantal door U bij Achmea / Agis verzekerde zittingen  fysiotherapie.

Zo krijgt U  in feite  in een PLUS - praktijk  één extra zitting fysiotherapie vergoed !!

Maatschap Fysiotherapie Oldenzaal is trots bij de selecte groep PLUS - praktijken in Nederland te horen.

U herkent een PLUS - praktijk aan onderstaand logo:

 

fitness1.jpg