Klachtenregeling KNGF

De praktijk is aangesloten bij de KNGF klachtenregeling. Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Dit kan via een gesprek met uw fysiotherapeut. Ook kunt u ervoor kiezen een klacht in te dienen bij diverse instanties namelijk de Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht of het Regionaal Tuchtcollege.

test2mfowebsite.jpg