Zonder verwijzing van de huisarts

U heeft zich bij onze praktijk voor fysiotherapie gemeld en wilt graag een fysiotherapeut consulteren zonder verwijzing van een huisarts of specialist. Deze mogelijkheid bestaat vanaf 01 januari 2006. Belangrijk voor u om te weten dat:

• de eerste afspraak bestaat uit een screening
• de screening een gesprek is over uw klacht en uw gezondheidssituatie waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandelng hier wenselijk is...
• er eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek plaats vindt tijdens de screening...
• de screening ongeveer 15 minuten duurt....
• er kosten verbonden zijn aan deze screening....
• deze kosten worden door uw aanvullende verzekering betaald; heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende...) 
  dan zult u de kosten zelf contant dienen te voldoen...
• voor sommige verzekeraars deze screening als een behandeling telt en zodanig in mindering wordt gebracht op het totale
  aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie...
• uw huisarts, wanneeer u daar toestemming voor geeft, door ons van de uitslag van de screening op de hoogte wordt gebracht....
• indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, er een afspraak voor een onderzoek/behandeling volgt....
• de mogelijkheid bestaat dat het vervolgonderzoek aansluitend aan de screening plaatsvindt...
• dit onderzoek dan naast een lichamelijk onderzoek en functietesten het maken van een behandelplan omvat...
• u natuurlijk uw eventuele voorkeur voor een behandelaar kenbaar kunt maken.

receptie.jpg