Corona beleid MFO

 • Home
 • Corona beleid MFO

Corona beleid


Het is u vast niet ontgaan dat op dit moment het corona virus heel Nederland in zijn greep houdt. Dit betekent dus ook dat wij als fysiotherapiepraktijk onze bijdrage hierin moeten leveren om zoveel mogelijk de verspreiding van het corona virus te beperken. Wij zijn t/m 6 april gesloten en alleen toegankelijk voor revalidatie trajecten die absolute noodzaak hebben (na operatie).


Mits u voldoet aan de absolute noodzaak om behandeld te worden dan treet het volgende traject in werking:

 

Het RIVM en onze beroepsgroep KNGF komen met de volgende maatregelen ten aanzien van cliënten die zich nieuw bij ons aanmelden en cliënten die bij ons in behandeling zijn wat betreft absolute noodzakelijke zorg!

 

Als u voldoet aan één van onderstaande criteria dan hebben wij liever dat u niet naar de praktijk komt. Dit betekent overigens niet dat u geen fysiotherapie van ons kunt ontvangen! Wij kunnen u altijd op afstand en via e-health begeleiden in uw herstel!

 

Nieuwe aanmeldingen:
1. Cliënt behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door het RIVM. 

 • Alle personen ≥70 jaar (TENZIJ U ERG VITAAL BENT! (de fysio zal hier ook een afweging in maken))
 • Alle personen >18 jaar met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of een grotere kans hebben op ernstiger beloop:
  • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • chronische hartaandoeningen;
  • diabetes mellitus;
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  • met een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar.
 • Personen ≥18 jaar in één van onderstaande situaties die een verhoogd risico hebben om anderen te infecteren:
  • met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen;
  • woonachtig in een verpleeghuis die niet vallen onder bovengenoemde categorieën

2. Cliënt heeft één van de onderstaande verschijnselen:

 • a. (neus)verkoudheid
 • b. hoesten, kuchen of niezen
 • c. loopneus
 • d. keelpijn
 • e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts
 • f. kortademigheid
 • g. hoofdpijn
 • h. branderige ogen
 • i. moeheid
 • j. je ziek voelen
 • k. diarree 


3. Cliënt behoort niet tot de kwetsbare groep én heeft géén van bovengenoemde verschijnselen. Deze patiënten kunnen in principe behandeld worden zoals gebruikelijk. Je kunt overwegen gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Je kunt ook voor digitale behandeling kiezen

 

Cliënten die al in behandeling zijn:

Op advies van het RIVM verzoeken wij u bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven en uw afspraak te annuleren. Dit mede omdat wij ook een kwetsbare patiëntenpopulatie hebben die in onze praktijk behandeld wordt.

 

Daarnaast zal de behandeling op de praktijk bestaan uit ALLEEN oefentherapie. Er zal niet hands-on gewerkt worden!